Pomimo wszystkich korzyści płynących z mediów społecznościowych, istnieje wiele zagrożeń z nimi związanych. Ryzyko to może obejmować od cyberprzemocy do narażenia na treści seksualne. Ponadto istnieje wiele niebezpieczeństw, których rodzice powinni być świadomi, jeśli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych przez ich dzieci.

Uzależnienia

Posiadanie uzależnienia od mediów społecznościowych jest stanem uleczalnym. W rzeczywistości wiele osób pracuje poprzez programy samopomocy, aby zwalczyć swoje uzależnienia od mediów społecznościowych.

Uzależnienie od mediów społecznościowych jest spowodowane wieloma czynnikami, w tym zwiększonym stresem i presją rówieśników. Może być również oznaką problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja.

Jednym z najbardziej oczywistych objawów uzależnienia od mediów społecznościowych jest chęć korzystania z nich w większym stopniu niż jesteś w stanie. Korzystanie z mediów społecznościowych może również prowadzić do objawów odstawienia, takich jak drażliwość i niepokój – ten fragment jest skutkiem wysiłków zespołu strony . Jeśli nie jesteś pewien, czy jesteś uzależniony od mediów społecznościowych, możesz rozważyć ograniczenie korzystania z nich przez kilka dni.

Wykazano, że media społecznościowe są jedną z największych przyczyn stresu w naszym społeczeństwie. Zwiększony stres może prowadzić do różnych problematycznych zachowań, w tym nadużywania substancji i uzależnień.

Korzystanie z mediów społecznościowych może również prowadzić do zwiększonej potrzeby walidacji. Może to prowadzić do uczucia zazdrości i innych głębszych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Media społecznościowe mogą być również źródłem presji rówieśniczej, która może prowadzić do zaburzeń odżywiania i dysmorfii ciała. Może to spowodować, że osoby rozwijają chroniczne fiksacje na punkcie substancji takich jak sterydy.

Media społecznościowe mogą również prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja i lęk. Uzależnienie od mediów społecznościowych jest uleczalne, ale ludzie powinni szukać profesjonalnej pomocy, jeśli mają poważne problemy. Programy leczenia są dostępne w klinikach zdrowia behawioralnego i szpitalach psychiatrycznych w USA.

Uzależnienia od mediów społecznościowych mogą być leczone terapią, cyfrowym detoksem, lub obydwoma. Możesz także ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych lub całkowicie ich unikać. Zajmując się negatywnymi myślami i emocjami, możesz sprawić, że korzystanie z mediów społecznościowych będzie łatwiejsze do opanowania.

Cyberbullying

Prawie jeden na pięciu użytkowników Internetu został poddany cyberprzemocy w ciągu ostatnich pięciu lat, według nowego raportu. Liczby sugerują, że media społecznościowe stają się coraz bardziej niebezpieczne dla nastolatków. W 2011 roku 7,5 miliona użytkowników w wieku poniżej 13 lat było aktywnymi użytkownikami usług online.

Wśród nastolatków najpopularniejszą platformą social media był Instagram. Nastolatki spędzają też więcej czasu online niż kiedykolwiek. Chcą mieć możliwość grania w gry i socjalizacji online. Pomimo popularności mediów społecznościowych, mniej rodziców jest zaniepokojonych korzystaniem z nich przez ich dzieci.

Naukowcy odkryli, że młodzi ludzie używają różnych narzędzi do zastraszania innych, w tym anonimowych aplikacji, sms-ów i gier wideo. Niektórzy młodzi ludzie zamieszczają kompromitujące zdjęcia, a inni używają wiadomości z pogróżkami. Mogą również wykonywać zrzuty ekranu wiadomości i postów. Może to przyciągać niepożądaną uwagę i wpływać na ich relacje z innymi.

Najczęstszym rodzajem cyberprzemocy jest wykorzystanie jednej osoby do nękania innej osoby. Sprawca musi mieć zamiar zaszkodzić odbiorcy. Mogą to zrobić wykorzystując swój status społeczny, wiek czy siłę. Mogą również wykorzystać anonimowość mediów społecznościowych, aby ukryć swoją tożsamość.

Inne formy cyberprzemocy to rozpowszechnianie fałszywych plotek i wyzywanie. Tego typu działania są najczęściej wykonywane w wiadomościach e-mail i SMS-ach. Prawie jeden na pięciu nastolatków, którzy są w sieci niemal stale, był ofiarą cyberprzemocy.

W przeszłości Facebook był najczęstszą platformą mediów społecznościowych, na której dochodziło do znęcania się. Teraz nastolatki zwracają się ku innym platformom, takim jak Tumblr i Snapchat. Chociaż strony te nie wprowadzają ograniczeń wiekowych, wiele nastolatków kieruje się w ich stronę.

Oprócz zagrożeń związanych z cyberprzemocą, ofiary mogą doświadczyć negatywnych skutków dla ich zdrowia psychicznego, a także problemów fizycznych. Mogą mieć problemy ze snem, doświadczać depresji lub lęku, a także mogą mieć idee samobójcze.

Problemy z obrazem ciała

Korzystanie z mediów społecznościowych może być świetnym sposobem na nawiązanie kontaktu z przyjaciółmi, ale może mieć również negatywny wpływ na obraz ciała. Nowe badanie pokazuje, że media społecznościowe mogą wywołać depresję i inne problemy ze zdrowiem psychicznym.

Badanie przeprowadzone przez Fundację Zdrowia Psychicznego wykazało, że obawy związane z obrazem ciała dotykają młodych ludzi w każdym wieku. Oprócz niepokojącej liczby nastolatków, jedna trzecia mężczyzn i jedna piąta dziewcząt ma problemy z koncentracją na swoim wyglądzie. Posiadanie problemu z obrazem ciała może również prowadzić do nieuporządkowanego jedzenia i innych niezdrowych zachowań.

Badania pokazują, że osoby, które zamieszczają posty na portalach społecznościowych opartych na wizerunku, są w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju problemów z obrazem ciała. Dzieje się tak dlatego, że serwisy społecznościowe są nastawione na prezentowanie użytkowników w określony sposób. Niektóre strony umożliwiają również porównywanie siebie do społecznie idealnego ciała.

Badanie przeprowadzone przez Woods i Scott wykazało, że młodzi dorośli, którzy spędzają więcej czasu w mediach społecznościowych, mają niższą samoocenę. Badacze stwierdzili również, że osoby, które zwiększyły swoje wykorzystanie mediów społecznościowych, były również bardziej narażone na depresję.

Zrobienie sobie przerwy od mediów społecznościowych może być najlepszym sposobem na podniesienie poczucia własnej wartości. Jednak potrzeba więcej badań, aby określić, w jaki sposób media społecznościowe mogą być wykorzystywane, aby pomóc ludziom radzić sobie z problemami z obrazem ciała. Artykuł zaleca również, aby ludzie edukowali się na temat właściwego korzystania z mediów społecznościowych.

Jednym z największych powodów złego obrazu ciała jest porównanie społeczne. Stała ekspozycja na zdjęcia idealnie dopasowanych i doskonałych ciał może prowadzić do uczucia niepewności i niskiej samooceny. Osoby, które dobrze znają swoich przyjaciół mogą rozpoznać, że pokazują oni tylko swoje najlepsze cechy.

Narażenie na treści seksualne

Niezależnie od tego, czy treść jest wyraźna, x-rated, czy po prostu ciężka seksualnie, narażenie na treści seksualne w mediach społecznościowych może mieć szkodliwy wpływ. Dla wielu osób prowadzi do niezdrowych zachowań i niskiej samooceny. Może również przyczynić się do depresji i zaburzeń odżywiania.

Przez dziesiątki lat naukowcy badali wpływ treści seksualnych na ciało i na poszczególne osoby. Niektóre analizy wykazały niewielki wpływ, podczas gdy inne stwierdziły, że wyraźne treści mogą przyczynić się do słabego zdrowia psychicznego. Większość badań skupiła się na pewnych rodzajach materiałów o charakterze seksualnym. Jednak niewiele badań przeprowadzono na temat psychologicznych skutków treści seksualnych w mediach społecznościowych.

Ostatnie badanie miało na celu zrozumienie wpływu treści seksualnych w mediach społecznościowych. Uczestnicy zostali poproszeni o ocenę treści jawnych. Następnie poproszono ich o ocenę tego, jak brutalne, zabawne i ekscytujące były te treści.

Naukowcy odkryli, że kobiety uczestniczące w badaniu były bardziej narażone na kontakt z treściami o charakterze seksualnym niż mężczyźni. Mężczyźni częściej oceniali treści jednoznaczne jako zabawne i mniej brutalne. Kobiety częściej oceniały te treści jako mało ekscytujące. Częstotliwość odbioru nie miała jednak wpływu na ocenę brutalnych treści.

W badaniu przeprowadzonym wśród młodych dorosłych stwierdzono, że ekspozycja na seksualne teledyski była związana z postawami wobec aktywności seksualnej. Ponadto treści te były związane z niską satysfakcją seksualną. W badaniu stwierdzono, że brak edukacji na temat ryzyka seksualnego i odpowiedzialności związanej z aktywnością online przyczynił się do negatywnego wpływu treści seksualnych na młodych dorosłych.

W obecnym badaniu badano również wpływ ekspozycji na treści seksualne w mediach społecznościowych na satysfakcję seksualną. W porównaniu z osobami, które nie oglądały treści seksualnych w mediach społecznościowych, uczestnicy, którzy to robili, zgłaszali wyższą satysfakcję seksualną.

Parenting

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w mediach społecznościowych jest głównym problemem dla wielu rodziców. Według Organizacji Bezpieczeństwa Mediów Społecznych (OSMS), istnieje wiele sposobów, aby chronić swoje dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w sieci. Jednym ze sposobów jest ustalenie ograniczeń w korzystaniu z Internetu. Może to obejmować ograniczenia dotyczące czasu, jaki mogą spędzić na konkretnej stronie mediów społecznościowych. Inne sposoby kontrolowania czasu, jaki dzieci spędzają w sieci, obejmują korzystanie z oprogramowania do kontroli rodzicielskiej.

Organizacja radzi również rodzicom, aby stworzyli „rodzinny plan medialny” – plan dotyczący tego, jak rodzina będzie korzystać z mediów społecznościowych. Plan ten powinien być umieszczony w widocznym miejscu. Korzystając z narzędzi organizacji, rodzice mogą opracować plan medialny, w tym jak często będą zamieszczać posty, na jakich stronach będą je zamieszczać i kto będzie je zamieszczał.

Organizacja sugeruje również, aby rodzice ustawili ustawienia prywatności dla kont swoich dzieci. Ustawienia te pozwolą rodzicom monitorować rozmowy online dziecka i blokować strony internetowe. Jeśli Twoje dziecko korzysta z portalu społecznościowego, takiego jak Facebook czy Instagram, powinieneś skorzystać z ustawień prywatności, aby pomóc w walce z trollami i fałszywymi kontami.

Inne sposoby, w jakie możesz chronić swoje dziecko przed mediami społecznościowymi, to upewnienie się, że mają one dobre granice. Ustaw limity na to, jak długo dzieci mogą spędzić na mediach społecznościowych lub ile godzin mogą spędzić przy użyciu swoich smartfonów. Granice te mogą pomóc w upewnieniu się, że dzieci dobrze się wysypiają i dotrzymują terminów prac domowych.

Najlepszym sposobem ochrony dziecka jest rozmowa z nim o tym, jak pozostać bezpiecznym w sieci. Powinieneś również wykazać zainteresowanie ich życiem w sieci poprzez poznanie programów, z których korzystają.