Najnowsze

Jak media społecznościowe wpływają na społeczeństwo

Jak media społecznościowe wpływają na społeczeństwo

Niezależnie od tego, czy używasz mediów społecznościowych z powodów osobistych czy zawodowych, ważne jest, aby rozważyć sposoby, w jakie wpływają one na społeczeństwo. Oto kilka z efektów, jakie ma na społeczeństwo:

Wpływ na politykę

W ciągu ostatniej dekady media społecznościowe dramatycznie zmieniły sposób, w jaki obywatele wchodzą w interakcje z polityką. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że zmieniają politykę na gorsze, inni widzą jej potencjał w demokratyzacji uczestnictwa w mediach. Ta seria wpisów na blogu bada rolę mediów społecznościowych w dzisiejszej polityce.

Efekty mediów społecznościowych są różne w państwach demokratycznych i autorytarnych. W słabych państwach autorytarnych mogą one nasilać polaryzację polityczną i mieć destabilizujący wpływ na systemy polityczne. Może też pomóc populistycznym kandydatom zdobyć poparcie w innych państwach. Natomiast w silnej demokracji liberalnej może być wykorzystana do podważenia instytucji i idei demokratycznych.

Jednym ze sposobów, w jaki media społecznościowe mogą wpływać na politykę, jest pomoc populistom w jednoczeniu ludzi, którzy dzielą wspólne przekonania. Ułatwiają również członkom opozycji nawiązywanie kontaktów i organizowanie się. Są jednak również wykorzystywane przez siły zewnętrzne, takie jak złośliwe podmioty, do rozpowszechniania fałszywych wiadomości i tworzenia dezinformacji.

Innym sposobem, w jaki media społecznościowe mogą wpływać na politykę, jest ich zdolność do tworzenia komór echa. Treść artykułów informacyjnych jest przede wszystkim tworzona przez niewielką liczbę użytkowników. Kiedy ci użytkownicy dzielą się artykułami informacyjnymi w swoich sieciach społecznościowych, wiadomość jest wzmacniana bez potrzeby sprawdzania faktów. Powoduje to efekt bandwagonu, w którym ludzie wierzący w to samo wzmacniają wzajemnie swoje przekonania. Ponadto, platformy mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych wiadomości podczas kampanii wyborczych.

Media społecznościowe są również wykorzystywane przez rządzących i ich zaplecze do tworzenia poparcia społecznego. Były również wykorzystywane przez kandydatów do rozpowszechniania skrajnych agend. Podczas pierwszej kampanii Obamy siedemdziesiąt cztery procent dorosłych Amerykanów szukało wiadomości wyborczych w internecie. Działo się tak pomimo głośnej kampanii Tea Party.

Wpływ mediów społecznościowych na politykę będzie rósł w najbliższych latach. W miarę jak coraz więcej osób będzie uczestniczyć w wyborach, media społecznościowe staną się jeszcze bardziej wpływowe. Jednak efekt ten będzie zależał również od reżimu politycznego, możliwości państwa i siły rządzących.

W pierwszej części tej serii badaliśmy rolę mediów społecznościowych w polaryzacji politycznej. Zbadaliśmy również wpływ mediów społecznościowych na wybory. W drugiej części przyjrzymy się, jak media społecznościowe są wykorzystywane do wspierania wzrostu populizmu.

Wpływ na dobrobyt

Kilka badań zbadało wpływ mediów społecznościowych na dobrobyt. Podczas gdy w niektórych stwierdzono negatywny wpływ, inne sugerują, że media społecznościowe mogą być korzystne dla niektórych osób. Chociaż literatura jest sprzeczna, istnieją pewne wskazówki, że media społecznościowe mogą być dobre dla ludzi, w tym tych, którzy cierpią na depresję lub niski status społeczny. Ważne jest, aby przeprowadzić więcej badań, aby zrozumieć, jak media społecznościowe wpływają na samopoczucie ludzi i jakie kroki można podjąć, aby złagodzić te skutki.

Ostatnie badanie oceniało wpływ mediów społecznościowych na samopoczucie nastolatków. Sprawdzono, czy istnieją związki między używaniem mediów społecznościowych a wskaźnikami dobrego samopoczucia nastolatków. W badaniu analizowano wpływ czasu spędzonego na aktywnym i pasywnym korzystaniu z mediów społecznościowych.

Badanie wykazało, że czas spędzony na aktywnym korzystaniu z mediów społecznościowych był związany z bardziej pozytywnymi korelatami dobrego samopoczucia niż czas spędzony pasywnie. Jednak związek między ogólnym korzystaniem z mediów społecznościowych a samopoczuciem nie był istotny statystycznie.

W badaniu stwierdzono również, że istnieje istotny związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a wsparciem społecznym. Stwierdzono również, że izolacja społeczna jest związana z szerokim zakresem problemów zdrowotnych. Ustalenia te podkreślają znaczenie heterogenicznych sieci społecznych. Jednak w przyszłych badaniach należy również zbadać, w jaki sposób sieci te są kształtowane przez korzystanie z mediów społecznościowych.

Wcześniejsze badania wewnątrzosobowe badały związek między korzystaniem z mediów społecznościowych a średnim samopoczuciem w czasie. Jednak badania te nie rozpatrywały dobrostanu jako chwilowego stanu afektywnego. Podobnie, nie znalazły one żadnych dowodów na wewnątrzosobowe związki między korzystaniem z mediów społecznościowych a depresją. Ponadto, średnia wielkość efektu wewnątrzosobowego może być niewielka. Podobnie, wpływ mediów społecznościowych na dobre samopoczucie może być rozcieńczony w heterogenicznych próbach osób.

Badanie stanowi obiecujący początek dalszych badań nad wpływem mediów społecznościowych na samopoczucie. Badanie ma ograniczoną możliwość generalizacji i nie uwzględnia różnic kulturowych, więc przyszłe badania powinny uwzględniać bardziej zróżnicowany zestaw zmiennych.

Badanie wykazało, że czas spędzony na korzystaniu z mediów społecznościowych jest związany z lepszym samopoczuciem, ale tylko wtedy, gdy jest związany z pomostowymi aspektami dobrostanu nastolatków. Obejmuje to posiadanie silnych więzi, słabych więzi i aspektów spajających.

Odwrócenie uwagi od prawdziwego życia

Korzystanie z Internetu, oglądanie filmów, granie w gry wideo i sprawdzanie mediów społecznościowych może wydawać się dobrym pomysłem, ale w rzeczywistości może mieć szkodliwe konsekwencje. Według najnowszych badań, bycie pochłoniętym światem wirtualnym jest częstym czynnikiem przyczyniającym się do błądzenia umysłu, co może prowadzić do pomijania istotnych kwestii.

Istnieje wiele badań na temat mediów społecznościowych i ich wpływu na studentów, ale mniej wiadomo o ich wpływie na dorosłych. Jedną z przyczyn jest to, że może on odczulić ludzi na bolączki współczesnego społeczeństwa. Na przykład, użytkownicy często śmieją się z ważnych spraw i mogą przegapić ważne informacje. Innym powodem jest to, że ludzie mogą nie być skłonni do pracy nad własnymi problemami.

Istnieje również wiele badań na temat najlepszych sposobów radzenia sobie z rozproszeniem uwagi, w tym blokowania czasu na media społecznościowe, dezaktywacji powiadomień i odkładania urządzeń. Jednak najskuteczniejsze strategie ograniczania rozproszenia uwagi są rzadko przepisywane i obejmują blokowanie czasu na czynności wolne od rozproszenia uwagi, ograniczanie rozproszenia uwagi za pomocą skrzynki czasowej i skupianie się na tym, co robisz, zamiast na tym, co widzisz.

Najlepszym sposobem na uniknięcie rozproszenia uwagi jest unikanie pułapek mediów społecznościowych, takich jak nadmierne korzystanie z internetu, oraz wypracowanie zdrowych nawyków cyfrowych, takich jak wykorzystywanie czasu spędzanego online na produktywne działania. W jednym z badań stwierdzono, że osoby posiadające konto w mediach społecznościowych zgłaszały wyższy poziom rozproszenia uwagi niż osoby nieposiadające takiego konta. Ponadto stwierdzono, że osoby, które miały konto na Facebooku, były bardziej rozproszone niż osoby posiadające konto na Twitterze.

W jednym z najnowszych badań dotyczących rozproszenia uwagi od prawdziwego życia poprzez media społecznościowe zbadano wpływ konta w mediach społecznościowych na studentów. Uczestnicy zgłosili, że często używają Internetu do czynności niezwiązanych ze szkołą, takich jak czytanie i kontakty towarzyskie. Stwierdzili również, że doświadczyli więcej rozproszeń w mediach społecznościowych niż ich rówieśnicy oraz że rozproszenia w mediach społecznościowych mają negatywny wpływ na ich wydajność w zadaniach związanych ze szkołą. Ponadto uczniowie zgłosili używanie gier wideo jako działań motywowanych rozproszeniem uwagi.

Najlepszą częścią tego badania jest to, że rozszerza ono poprzednie badania poprzez zbadanie niuansów rozproszenia uwagi związanego z zadaniem i mediami społecznościowymi. Jest to ważne z perspektywy U&G, ponieważ te dwa obszary badań są bardzo powiązane, a lepsze zrozumienie roli tych dwóch aspektów może prowadzić do lepszych rozwiązań.

Zwiększona polaryzacja polityczna

Kilka badań wykazało, że zwiększona polaryzacja polityczna występuje w USA i innych zachodnich demokracjach. Możliwe, że platformy mediów społecznościowych odgrywają w tym dużą rolę, ale badacze nie uważają, że są one jedynym winowajcą. Zamiast tego, wzrost polaryzacji jest napędzany przez inne czynniki.

Polaryzacja polityczna to interakcja ludzi u władzy z ich sieciami społecznymi i wyborcami. To proces, który może prowadzić do przemocy wobec rywali i porażek politycznych. W spolaryzowanym społeczeństwie brakuje wspólnej płaszczyzny porozumienia, a zdolność do rozwiązywania konfliktów staje się coraz trudniejsza.

Choć rola mediów społecznościowych nie jest jasna, badanie pokazuje, że mogą one nasilać partyzanckie animozje. Algorytmy mediów społecznościowych tworzą komory echa, które wzmacniają skrajne ideologie. Ludzie o spójnych poglądach politycznych są bardziej skłonni do głosowania, uczestniczenia w polityce i przekazywania datków na kampanie polityczne.

Retweety polityczne również mają tendencję do bycia wysoce partyzanckimi. Liberalni uczestnicy częściej żyją w bańce FOX News, podczas gdy konserwatywni uczestnicy częściej żyją w bańce konserwatywnego talk radio. Oznacza to, że treści polityczne w mediach społecznościowych mają tendencję do sprawiania, że ludzie są bardziej źli i zdenerwowani.

Badanie wykazało również, że pozostawanie poza Facebookiem przez miesiąc nie zmniejszyło animozji partyjnej opartej na tożsamości partyjnej. Jednak sprawiło, że uczestnicy częściej mają silniejsze poglądy na temat konkretnych kwestii politycznych.

Kilka badań wykazało, że media społecznościowe przyczyniają się do polaryzacji. Nie jest jednak jasne, jak bardzo polaryzacja jest napędzana przez media społecznościowe, a jak bardzo przez media tradycyjne. Może to wynikać z różnic w sposobie definiowania polaryzacji.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez National Bureau of Economic Research wykazało, że media społecznościowe mogą nie być jedyną przyczyną polaryzacji politycznej. Internet jest raczej złożonym systemem, który wpływa na polaryzację na wiele sposobów. Ważne jest, aby zbadać przyczyny tego zjawiska.

Badanie wykazało również, że starsi Amerykanie są bardziej spolaryzowani niż młodsi. Wykazało również, że osoby w wieku 65 lat i starsze doświadczyły największych wahań ekstremizmu w ostatnich latach.