Niezależnie od tego, czy jesteś rodzicem, studentem, czy kimś, kto po prostu uwielbia media społecznościowe, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z zagrożeń dla prywatności, które mogą wynikać z korzystania z internetowych serwisów społecznościowych. W tym artykule omówimy wspólne problemy z prywatnością, które możesz napotkać, a także prawa, które mogą pomóc w ochronie Twojej prywatności.

Wspólne problemy związane z prywatnością

Pomimo faktu, że media społecznościowe są skuteczną platformą do komunikacji i budowania możliwości kariery, nie są pozbawione obaw związanych z prywatnością. Ważne jest, aby zrozumieć charakter gromadzonych danych i środki bezpieczeństwa stosowane w celu ich ochrony.

Najlepszym sposobem ochrony prywatności jest ograniczenie swojej obecności na portalach społecznościowych. Ważne jest również stosowanie silnych haseł i unikanie zamieszczania zbyt wielu informacji. Ważne jest również używanie unikalnych haseł, aby jeśli ktoś ma dostęp do Twojego konta, nie mógł zmienić Twoich informacji.

Należy również zachować środki ostrożności, jeśli korzystamy z publicznego komputera lub urządzenia. Obejmuje to unikanie podejrzanych linków i ustawienie dwuskładnikowej autoryzacji. Upewnij się również, że Twoje urządzenie Cię nie śledzi. Jest to szczególnie ważne dla osób, które korzystają z urządzeń publicznych, takich jak metro lub autobusy.

Innym ważnym problemem związanym z prywatnością jest ilość danych osobowych, które są zbierane i przechowywane przez platformy mediów społecznościowych. Są to informacje, które mogą być wykorzystywane przez reklamodawców i strony trzecie. Mogą to być informacje o lokalizacji, praktykach religijnych i stanie zdrowia. Ważne jest, aby zrozumieć, jak firmy z branży mediów społecznościowych wykorzystują Twoje dane do mikrotargetowania reklam i innych treści.

Ważne jest, aby pamiętać, że firmy z branży mediów społecznościowych zbierają i przetwarzają astronomiczne ilości informacji o Tobie. Ważne jest, aby okresowo przeglądać ustawienia prywatności swojego konta. Powinieneś również przeczytać drobny druk na stronach, które wykorzystują Twoje informacje, abyś mógł kontrolować, jakie informacje są udostępniane.

Jednym z ważnych środków bezpieczeństwa jest ustawienie numeru telefonu alarmowego na wypadek naruszenia hasła. W ten sposób możesz zapobiec sytuacji, w której ktoś zmieni Twoje informacje na kontach w mediach społecznościowych.

Należy również rozważyć regularną zmianę hasła do mediów społecznościowych. Jest to szczególnie ważne, jeśli korzystasz z publicznego komputera. Powinieneś również używać różnych haseł do różnych stron, aby zminimalizować efekt falowy kompromitacji hasła.

Podczas gdy koncepcja prywatności może wydawać się niektórym dziwna, ważne jest, aby pamiętać, że masz kontrolę nad informacjami, które udostępniasz w mediach społecznościowych.

Prawo do bycia zapomnianym

Niezależnie od tego, czy są to Twoje własne informacje, czyjeś lub firmy, masz prawo do ochrony swojej prywatności. Jednym ze sposobów na to jest zażądanie od firmy usunięcia danych osobowych, które nie leżą w Twoim najlepszym interesie. Oznacza to, że możesz zapobiec rozpowszechnianiu przez firmę szkodliwych informacji o Tobie i Twojej reputacji.

Prawo do bycia zapomnianym to koncepcja prawna, która pozwala ludziom żądać, aby pewne informacje o nich zostały usunięte z wyszukiwarek. Chodzi o to, aby zapobiec rozpowszechnianiu nieaktualnych informacji. Jednak kontrowersje wciąż otaczają ten pomysł.

Wiele państw rozważyło wprowadzenie przepisów dotyczących „prawa do bycia zapomnianym”. Francuskie prawo po raz pierwszy wprowadziło to prawo w 2010 roku, podczas gdy Wielka Brytania uznaje je od 2011 roku. Jednak żadne z państw nie przyjęło praw takich jak orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał to prawo w 2014 roku.

W USA nie ma praw chroniących ludzi przed negatywnym wpływem niedokładnych informacji. Jednak wiele sądów uznaje prawo do bycia zapomnianym.

Jest to ważne ze względu na daleko idące uprawnienia, jakie podmioty niepaństwowe mają nad danymi osobowymi w sieci. Na przykład, brokerzy danych i wyszukiwarki udostępniają informacje publicznie. Fakt, że na stronie z wynikami wyszukiwania można znaleźć wcześniejsze wyroki skazujące za przestępstwa, jest wyraźnym przykładem niekorzystnego wykorzystania informacji. Ustawa o rehabilitacji przestępców, która została wprowadzona w 1974 roku, jest kolejnym przykładem prawa, które chroni ludzi przed negatywnym wpływem ich historii.

Prawo do bycia zapomnianym jest ważną częścią GDPR, które zostało wdrożone w kwietniu tego roku. Rozporządzenie rozszerza prawa do usuwania danych poza UE i zawiera przepisy dotyczące tego w internecie. Prawo jest wciąż dopracowywane i może ulec zmianie, gdy Parlament Europejski i Rada Ministrów będą pracować nad zwiększeniem jego skuteczności.

Ostatnia sprawa sądowa z udziałem Google i AEPD pokazuje, jak koncepcja ta jest stosowana w praktyce. Sąd orzekł, że Google musi usunąć treści zawierające zniesławiające informacje na żądanie. Uznał również konieczność uwzględnienia czynnika interesu publicznego.

California Consumer Privacy Act

AB 375, znana jako California Consumer Privacy Act, jest jedną z bardziej kompleksowych ustaw o ochronie prywatności w USA. Przyznaje również konsumentom z Kalifornii prywatne prawo do działania i pozwala im pozywać firmy za naruszenia prywatności.

California Consumer Privacy Act przyznaje konsumentom kalifornijskim pewne prawa, w tym prawo do bycia powiadomionym, gdy firma zbiera ich dane osobowe, prawo do dostępu do informacji, prawo do żądania, aby firma ujawniła informacje innej stronie, oraz prawo do żądania, aby firma usunęła informacje. Daje ona również konsumentom prawo do otrzymania listy stron trzecich, które gromadzą informacje na ich temat.

Przyznaje również prawo do żądania bezpłatnego podania danych. Jest to najnowsza cecha kalifornijskiej ustawy o prywatności konsumentów i ma zachęcać firmy do udzielania konsumentom więcej informacji o rodzajach danych, które gromadzą i jak je wykorzystują. Ustawa wymaga również, aby firmy zapewniały bezpłatne prośby o dane i aby wysyłały je w odpowiednim czasie.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów jest najbardziej kompleksowym prawem dotyczącym prywatności w USA. W przeważającej części dotyczy jednak tylko firm, które sprzedają znaczną ilość danych osobowych i które zbierają te informacje w stanie.

Będzie to wymagało od firm aktualizacji ich polityk i procedur. Będą musiały również zaktualizować swoje strony internetowe i politykę prywatności, aby dostosować się do ustawy. Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie formułowania strategii zgodności już teraz.

Firmy będą musiały poświęcić dużo czasu i pieniędzy na zapewnienie zgodności, a także na aktualizację swoich praktyk. Będą musiały upewnić się, że posiadają odpowiednie systemy do obsługi wniosków, przechowywania danych oraz szybkiego i skutecznego wyszukiwania potrzebnych danych. Będą też musieli być gotowi na dużą liczbę pozwów kierowanych przez konsumentów, które prawdopodobnie pojawią się w wyniku wprowadzenia ustawy.

Inne prawa chroniące prywatność

Różne federalne i stanowe legislatury uchwaliły prawa chroniące prywatność w mediach społecznościowych. Prawa te mają na celu uniemożliwienie pracodawcom żądania dostępu do kont osobistych. Dzięki temu pracodawcy nie będą mogli dowiedzieć się o aktywności pracowników poza służbą i innych działaniach, które mogłyby być szkodliwe dla ich zatrudnienia.

Istnieją również przepisy, które uniemożliwiają osobom trzecim gromadzenie danych osobowych. Oznacza to, że firmy z branży mediów społecznościowych muszą uważać na to, z kim dzielą się informacjami. Ustawa o prywatności z 1974 roku nakreśla kodeks uczciwych praktyk informacyjnych, który chroni prywatność ludzi.

Inne prawa chronią prywatność dzieci. Ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA) to prawo, które ma na celu uniemożliwienie witrynom internetowym gromadzenia lub ujawniania danych osobowych dzieci. Strony internetowe są zobowiązane do uzyskania zgody rodziców przed zebraniem danych osobowych. Witryny skierowane do dzieci muszą również przekazać pisemne powiadomienie o swoich praktykach ujawniania informacji.

Federalna Komisja Handlu od dawna jest głównym federalnym regulatorem w dziedzinie prywatności. Wytacza ona powództwa przeciwko firmom, które naruszają prawa dotyczące prywatności. Reguluje również zwodnicze praktyki handlowe.

Ustawa o prywatności komunikacji elektronicznej chroni prywatną komunikację elektroniczną i komunikację przewodową. Ustawa o oszustwach i nadużyciach komputerowych czyni pewne działania związane z komputerami niezgodnymi z prawem.

Kalifornia uchwalił prawo prywatności mediów społecznych w 2012 roku. Została ona podpisana w dniu 1 stycznia 2013 roku. Prawo to zostało zaprojektowane w celu ochrony konsumentów przed problemami prywatności, które pojawiają się w związku z sieciami społecznościowymi. Prawo wymaga również, aby strony internetowe zapewniały młodym użytkownikom możliwość usuwania komentarzy, które zamieszczają.

Istnieje również kilka ustawodawstw stanowych, które uchwaliły prawa chroniące prywatność na Facebooku, Twitterze i innych portalach społecznościowych. Ustawy te stosują również zasadę rozsądnego oczekiwania na prywatność w sytuacjach internetowych.

Media społecznościowe są w ostatnich latach coraz większym problemem dla pracodawców. Wielu pracodawców wykorzystuje badania mediów społecznościowych do badania potencjalnych pracowników. Jednak zebrane informacje mogą być wykorzystane do roszczeń o dyskryminację lub molestowanie.

Media społecznościowe są coraz ważniejszą częścią naszego życia. Jak w przypadku każdej innej części naszego życia, ważne jest, aby chronić naszą prywatność.