Korzystanie z mediów społecznościowych w miejscu pracy jest jednym z najlepszych sposobów na nawiązanie kontaktu z pracownikami. Może pomóc w rekrutacji i zatrzymaniu ich, utrzymaniu zaangażowania i poprawie morale firmy. Ale może to być również rozproszenie od codziennych obowiązków zawodowych.

Rekrutacja pracowników

Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużą korporacją, wykorzystanie mediów społecznościowych w miejscu pracy do rekrutacji pracowników może pomóc Ci znaleźć i zaangażować potencjalnych pracowników. Facebook i LinkedIn to dwie najpopularniejsze sieci społecznościowe i obie oferują wiele funkcji, które pomogą Ci znaleźć i połączyć się z kandydatami.

Facebook zapewnia szeroką globalną publiczność. Możesz zamieszczać oferty pracy na Facebooku i korzystać z wyszukiwarki Graph Search, aby wyszukiwać według zainteresowań, lokalizacji i innych – te dane są skutkiem badań redakcji strony sdmswiebodzin.pl. Posiada również tysiące grup branżowych, które pomogą Ci znaleźć odpowiedniego kandydata. Możesz również dotrzeć do wybranej grupy odbiorców dzięki płatnym promocjom.

LinkedIn pozwala połączyć się z setkami potencjalnych kandydatów. Możesz również zamieszczać oferty pracy na LinkedIn i oznaczać kandydatów w swoich postach. Jest to również świetne miejsce do zamieszczania informacji o kulturze firmy i jej wartościach.

Wykorzystanie społecznościowych materiałów wideo do działań rekrutacyjnych to najnowszy trend. Te krótkie filmy są świetnym sposobem na przyciągnięcie uwagi młodszych prospektów. Ponadto, są one bardziej prawdopodobne, aby otrzymać akcje społeczne niż tekst lub obrazy. Możesz również użyć wideo do nadawania swojej marki.

Możesz również organizować wydarzenia rekrutacyjne na portalach społecznościowych i wykorzystać wydarzenie jako sposób na promowanie możliwości nauki dla pracowników. Możesz również udostępniać zdjęcia z wydarzeń. Oprócz zamieszczenia informacji o wydarzeniu, możesz również zachęcić swoich pracowników do zamieszczania istotnych wiadomości branżowych lub wiadomości o Twojej firmie.

Zatrzymanie pracowników

Stworzenie kompleksowej polityki mediów społecznościowych dla Twojej organizacji jest koniecznością. Zapewni to pracownikom doskonałe doświadczenie podczas korzystania z mediów społecznościowych, a jednocześnie zminimalizuje potencjalne ryzyko prawne, z którym może spotkać się Twoja firma.

Jednym z najlepszych sposobów, aby to osiągnąć jest zapewnienie pracownikom programu motywacyjnego. Skupiając się na zaangażowaniu w mediach społecznościowych, możesz stworzyć kulturę szczęśliwych, zaangażowanych pracowników. Może to zwiększyć poziom retencji i satysfakcji, a także zmniejszyć koszty rotacji pracowników.

Zaangażowanie pracowników jest kluczową częścią każdej strategii utrzymania pracowników. Podczas gdy większość organizacji używa mediów społecznościowych do celów rekrutacyjnych, możesz również rozważyć wykorzystanie ich do nieformalnego nawiązywania kontaktów. Możesz prowadzić sesje burzy mózgów i utrzymywać ciągłe rozmowy za pomocą blogów i wiki.

Tworząc politykę mediów społecznościowych, upewnij się, że masz jasno określoną definicję tego, co jest dopuszczalne. Na przykład, możesz chcieć zawrzeć opis korzystania z mediów społecznościowych w godzinach pracy i jak będzie to monitorowane.

National Labor Relations Board aktywnie kształtuje ramy prawne korzystania z mediów społecznościowych przez pracowników, więc powinieneś upewnić się, że znasz decyzje agencji. Na przykład, istnieją pułapki prawne związane z korzystaniem z mediów społecznościowych, w tym ujawnianie poufnych informacji i rozpowszechnianie złośliwego kodu.

Istnieje wiele serwisów społecznościowych, które mogą spowolnić produktywność Twojej firmy. Dobrą wiadomością jest to, że możesz ograniczyć to ryzyko, zapewniając swoim pracownikom mniej uciążliwe metody śledzenia ich korzystania z mediów społecznościowych.

Zaangażowanie pracowników

Wykorzystanie mediów społecznościowych do zaangażowania pracowników może pomóc w poprawieniu wydajności siły roboczej. Nie wystarczy po prostu opublikować wiadomości z firmy, trzeba zaangażować pracowników w znaczący sposób. Niezależnie od tego, czy jest to zadawanie pytań, czy promowanie inicjatywy specyficznej dla firmy, angażowanie pracowników może mieć duże znaczenie.

Włączenie grywalizacji do strategii mediów społecznościowych może pomóc zwiększyć zaangażowanie. Zazwyczaj gamifikacja polega na wykorzystaniu gier lub aplikacji w celu zachęcenia uczestników do dzielenia się treściami. Tworzenie nagród dla najlepszych uczestników może również zwiększyć udział.

Na przykład, firma może stworzyć konkurs online, w którym pracownicy mogą głosować na swój ulubiony post w mediach społecznościowych. Nagroda może być przyznana za największą liczbę głosów, udziałów lub dyskusji na temat postu. Jest to świetny sposób na zwiększenie wskaźników zaangażowania pracowników i podekscytowanie ich marką.

Podobnie, firma może ustawić ścianę mediów społecznościowych na swojej stronie internetowej lub urządzeniu digital signage. To wyświetla wszystkie treści stworzone przez ludzi w organizacji. Ma to również dodatkową korzyść w postaci podkreślania osiągnięć pracowników.

Oprócz poprawy zaangażowania pracowników, korzystanie z mediów społecznościowych może również zwiększyć produktywność i zmniejszyć absencję. Poprawia komunikację między pracownikami i pomaga tworzyć zdrowsze relacje.

Włączenie mediów społecznościowych do strategii zaangażowania pracowników w Twojej firmie nie jest łatwe. Musisz zastanowić się, w jaki sposób Twoi pracownicy korzystają z mediów społecznościowych, jakie rodzaje treści najbardziej ich interesują i jak sprawić, by te treści były bardziej angażujące.

Morale pracowników

Posiadanie strony mediów społecznościowych w pracy może być świetnym sposobem na zwiększenie morale pracowników. Niektóre firmy uznały, że jest to przydatne do stworzenia wirtualnego wodotrysku, świętowania zwycięstw i łączenia się z pracownikami. Istnieją jednak obawy dotyczące wpływu mediów społecznościowych na pracę.

Wielu pracowników jest przeciążonych pracą i zmuszonych do cięższej pracy, aby zrekompensować mniejszą siłę roboczą. Ponadto firmy, które nie zapewniają pracownikom możliwości rozwoju, często mają niezaangażowanych pracowników. Mają obniżoną produktywność i wskaźnik rotacji, co prowadzi do obniżenia rentowności.

Korzystanie z mediów społecznościowych w pracy może być świetnym sposobem na nawiązanie kontaktu z pracownikami, poprawę komunikacji i zwiększenie wydajności. Jeśli są używane prawidłowo, mogą również zapewnić pozytywne rozproszenie uwagi.

Ważne jest, aby stworzyć w pracy kulturę sprzyjającą morale pracowników. Pracownicy chcą czuć się doceniani i rozpoznawani. Można to osiągnąć poprzez drobne gesty, takie jak swobodny piątek, dzień pączka czy płatne wolne urodziny.

Budowanie znaczących przyjaźni w pracy również poprawi morale i wydajność pracowników. Przyjaźnie te mogą pomóc w budowaniu spójności zespołu i poprawie komunikacji, a także sprzyjać atmosferze uznania i szacunku.

Jeśli pracownicy nie są zadowoleni ze swojego środowiska pracy, prawdopodobnie wypalą się zawodowo. To wypalenie doprowadzi do słabej obsługi klienta i negatywnego wpływu na wizerunek firmy.

Pracownicy potrzebują rozwoju osobistego. Może to przybrać formę nauki nowej umiejętności lub wyzwania, albo może to być nowa praca. Rozwój osobisty pomaga pracownikom doskonalić ich talenty i umiejętności, co może poprawić ich wyniki w pracy.

Rozproszenie uwagi od codziennych obowiązków zawodowych

Rozproszenie uwagi w pracy może mieć negatywny wpływ na wydajność pracy. Może mieć wpływ na Twój nastrój, nastawienie i satysfakcję z pracy. Ponadto może powodować popełnianie błędów. Może to mieć poważne konsekwencje.

Rozproszenie uwagi może mieć formę technologii, ludzi lub zwierząt domowych. Na przykład, technologia może być dużym rozproszeniem dla przeciętnego pracownika. Może Cię rozpraszać dźwięk drukarki lub ekspresu do kawy. Może to doprowadzić do tego, że zapomnisz o czymś ważnym.

Ponadto, niektóre rodzaje rozproszenia uwagi mogą być mniej oczywiste. Na przykład, może Cię rozpraszać członek rodziny odwiedzający biuro. Jeśli masz dzieci, możesz być rozproszony przez ich ciągły hałas i ruchy. Może Cię również rozpraszać coś pozornie niewinnego, jak dźwięk systemu klimatyzacji.

Najlepszym sposobem na uniknięcie rozproszeń jest poznanie podstawowych przyczyn ich występowania. Na przykład, jeśli pracujesz w środowisku o wysokim ciśnieniu, możesz mieć trudności z koncentracją. W takich sytuacjach możesz potrzebować przerw i rozproszenia uwagi, aby wykonać swoje zadania.

Badanie przeprowadzone przez CareerBuilder wykazało, że dwie lub więcej godzin dziennie jest traconych z powodu rozproszenia uwagi w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze, czy w terenie, może Cię rozpraszać dźwięk komputera, telewizor sąsiada lub dźwięk wiadomości ping.

Problemy prawne

Korzystanie z mediów społecznościowych w miejscu pracy może być dobrym sposobem na promowanie swojej firmy, ale może też prowadzić do problemów prawnych. Choć niektórzy mogą myśleć, że mają prawo mówić, co chcą, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że rząd może ograniczać wypowiedzi.

Niektóre problemy prawne związane z mediami społecznościowymi w miejscu pracy obejmują zniesławienie, cyberprzemoc i prywatność. Problemy te są najlepiej zarządzane poprzez wdrożenie dobrze zdefiniowanej polityki mediów społecznościowych.

Chociaż można się wiele nauczyć o mediach społecznościowych w miejscu pracy, najlepszym podejściem jest unikanie nadgorliwego nadzoru i skupienie się na prywatności pracowników i uzasadnionych interesach biznesowych. Dobra polityka dotycząca mediów społecznościowych określi standardy zachowania, w tym wytyczne dotyczące prywatności, i nakreśli odpowiednie sankcje za niewłaściwe postępowanie.

Łatwo zauważyć, jak media społecznościowe są megafonem Internetu. Może on pochłonąć pracowników i oderwać ich od wykonywania pracy. Ponadto może powodować niewydolność systemu i może rozprzestrzeniać wirusy na sprzęcie roboczym.

Korzystanie z mediów społecznościowych w miejscu pracy stało się problemem dla wielu pracodawców. Niektórzy wdrożyli surowe polityki ograniczające korzystanie przez pracowników z mediów społecznościowych w godzinach pracy. W zależności od wagi przewinienia, pracownik może zostać zwolniony. Podobnie, wykorzystanie mediów społecznościowych do dzielenia się poufnymi informacjami biznesowymi może również stanowić podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych.

Ponadto, pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za dyskryminujące komentarze pracownika. Jest to kwestia prawna w większości krajów.