Niezależnie od tego, czy korzystasz z platform mediów społecznościowych w celu promowania swojej firmy, czy też używasz ich jedynie do pozostania w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną, istnieją pewne minusy tych platform. Oto kilka z nich.

Łączność

Korzystanie z mediów społecznościowych jako podstawa łączności stało się powszechną praktyką w 21 wieku. W przeciwieństwie do wczesnych dni Facebooka, użytkownicy są teraz w stanie skorzystać z szerokiej gamy usług i narzędzi, które ułatwiają interakcję z przyjaciółmi i rodziną. Te usługi i narzędzia pomagają użytkownikom budować relacje, nawiązywać kontakty z innymi użytkownikami i tworzyć świadomość marki. W skrócie, media społecznościowe są nieodzowną częścią współczesnego życia.

Najbardziej wydajnym i skutecznym sposobem jest proaktywne zaangażowanie się w platformy mediów społecznościowych. Obejmuje to ustawienie ustawień prywatności dla użytkowników i zwiększenie ochrony danych. Może to obejmować połączenie fizycznych środków bezpieczeństwa i funkcji technologicznych. Zapewnienie użytkownikom dostępu do własnych profili w mediach społecznościowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub rozszerzenia przeglądarki zapewni, że użytkownicy będą mogli w każdej chwili komunikować się ze swoimi przyjaciółmi i rodziną.

Najważniejszą metryką nie jest liczba użytkowników lub odwiedzających, ale ilość czasu, w którym użytkownicy są w stanie zaangażować się w te interakcje. Można to osiągnąć za pomocą wielu środków, od blokad reklam i filtrów antyspamowych po granularne kontrole danych i ustawienia profilu użytkownika. Jeśli tego typu technologia zostanie odpowiednio wdrożona, użytkownicy mogą cieszyć się bardziej płynnym i spersonalizowanym doświadczeniem bez narażania swojej prywatności. Podobnie, dostawcy usług mogą poprawić funkcjonalność istniejących platform. Mogą również przeprojektować je tak, aby odpowiadały potrzebom użytkowników. Te innowacje, wraz z dobrą polityką mediów społecznościowych, mogą stanowić różnicę między zadowolonym użytkownikiem a niezadowolonym klientem. Posiadanie obecności w mediach społecznościowych jest jedną z najmądrzejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, aby poprawić kondycję swojej firmy.

Zwiększa kreatywność

Przeprowadzono kilka badań w celu sprawdzenia, jak media społecznościowe zwiększają kreatywność. Badania te wykorzystują różne rodzaje mediów społecznościowych i są skierowane do różnych grup wiekowych, poziomów akademickich i dyscyplin. W badaniach tych zastosowano metody ilościowe i jakościowe. Niektóre badania wykorzystywały małe próbki, aby zapewnić bardziej szczegółowe badanie wpływu mediów społecznościowych na kreatywność.

Media społecznościowe mogą zwiększyć kreatywność studentów. Wiele badań wykazało, że media społecznościowe mogą poprawić kreatywność na wszystkich poziomach edukacji. Wykorzystanie mediów społecznościowych do dowolnego tematu może pomóc studentom stać się bardziej innowacyjnymi. Studenci, którzy byli w stanie korzystać z mediów społecznościowych w klasie, doświadczyli znacznego wzrostu płynności, oryginalności i elastyczności.

Wiele badań wykorzystało również Facebook do pomiaru kreatywności. Badania te obejmowały również metody ilościowe i dotyczyły wszystkich poziomów akademickich. Niektóre badania skupiły się na tym, jak Facebook może zwiększyć kreatywność, podczas gdy inne skupiły się na konkretnych platformach, takich jak Twitter i TikTok.

Wiele badań wykazało, że media społecznościowe mogą zwiększyć kreatywność poprzez zapewnienie studentom środowiska do tworzenia, odkrywania i omawiania pomysłów. Media społecznościowe mogą również ułatwiać komunikację, co może pomóc w rozwoju kreatywnego myślenia.

Artykuł wyjaśnia, jak media społecznościowe mogą być wykorzystane do zwiększenia kreatywności w warunkach edukacji formalnej. Autorzy omawiają, jak blogi, Facebook, Twitter i Google Docs są wykorzystywane do promowania kreatywnego myślenia i zapewnienia uczniom środowiska do nauki.

Ponadto studenci zostali poproszeni o określenie korzyści wynikających z korzystania z mediów społecznościowych. Niektórzy uczestnicy byli przekonani, że media społecznościowe promowały kreatywność, podczas gdy inni nie byli tego zdania. Co ciekawe, niektórzy uczestnicy wykonali więcej niż jedno zadanie. Ponadto, niektórzy studenci stworzyli produkt. Inni wykorzystywali media społecznościowe do prostych czynności.

Cyberprzemoc

Niezależnie od tego, czy na forum publicznym, w aplikacji mobilnej, czy w wiadomości tekstowej, cyberprzemoc może powodować znaczące negatywne skutki. Badania pokazują, że ten rodzaj agresji może prowadzić do depresji, niskiej samooceny i innych problemów zdrowotnych związanych z zachowaniem. Ponadto, cyberprzemoc może być szkodliwa dla reputacji ofiary. W skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do samobójstwa.

Badania zidentyfikowały cztery kryteria, które odróżniają cyberprzemoc od tradycyjnej: (1) brak równowagi sił, (2) brak kontroli ofiary nad agresją, (3) anonimowość cyberprzemocy i (4) brak kontaktu fizycznego. W artykule dokonano przeglądu najnowszych badań nad cyberprzemocą, w tym tego, co badania ujawniły na temat jej skutków.

Aby zrozumieć potencjał cyberprzemocy, naukowcy zbadali jej związek z korzystaniem z mediów społecznościowych. W wielu badaniach badano, jak media społecznościowe są związane z cyberprzemocą, w tym do czego dzieci i młodzież używają mediów społecznościowych, jak mogą one wpływać na ich doświadczenia i jak można je wykorzystać do walki z nią. Badania wykazały, że dzieci, które są zastraszane, częściej doświadczają objawów zaburzeń zdrowia psychicznego, doświadczają zmian w nawykach snu i są bardziej skłonne do utraty zainteresowania zajęciami.

Powszechność cyberprzemocy była skorelowana z postrzeganą anonimowością, która stwarza poczucie niewidzialności i solipsystycznej introjekcji. Postrzegana anonimowość przyczynia się również do toksycznej dezynwoltury online, która różni się od łagodnej dezynwoltury online.

Cyberprzemoc jest rosnącym problemem związanym z mediami społecznościowymi. Zostało ono powiązane z obawami dotyczącymi chodzenia do szkoły, problemami ze zdrowiem psychicznym i fizycznymi konfliktami. W Stanach Zjednoczonych 34% młodzieży było przynajmniej raz ofiarą cyberprzemocy.

Większość badań dotyczyła nastolatków, ale niewielka liczba badań badała uczniów szkół podstawowych. Najczęstszymi instrumentami stosowanymi do pomiaru cyberprzemocy były ankiety z wieloma pytaniami, w których proszono uczestników o przypomnienie sobie okresu czasu od poprzedniego tygodnia do poprzedniego roku.